Text

Borttauing på Romerike


Dal Auto Bilberging har lang erfaring med bilberging etter over 50 år i bransjen. Vi påtar oss alle oppdrag på Øvre Romerike og kjører i dag helt opp til Hedmarksgrensa. Våre kompetente og erfarne ansatte bistår deg dersom du har behov for assistanse på veien. Vi har utstyr og kompetanse til å løse mange av problemene vi møter på stedet.

Text

Vi tauer kjøretøy på Romerike

 

Dal Auto Bilberging har lang erfaring med borttauing etter over 50 år i bransjen. Vi påtar oss alle oppdrag på Øvre Romerike og kjører i dag helt opp til Hedmarksgrensa. Når vi utfører oppdrag kan du være sikker på at all nødvendig dokumentasjon er klar på forhånd og at arbeidet utføres profesjonelt. Vi er også behjelpelige med skilting dersom det skulle være ønskelig.


Borttauing på privat område


Vi inngår avtaler om borttauing med grunneiere på privat eiendom, som hos butikker, bedrifter, offentlige instanser og borettslag. Ved inngåelse av avtale sørger vi alltid for at alle nødvendige papirer foreligger og at området er forskriftsmessig skiltet. Vi tauer ikke inn kjøretøy uten at det blir rekvirert av riktig vedkommende og at all nødvendig dokumentasjon foreligger. Når vi har inngått en avtale med grunneier er borttauing i hovedsak kostnadsfri for oppdragsgiver.

Text

  

Text

Du bør velge oss fordi


  • Vi har det nødvendige utstyret og kan taue de aller fleste kjøretøy
  • Vi har kompetansen som kreves for å utføre jobben profesjonelt og forsvarlig
  • Vi sørger for at påkrevd dokumentasjon foreligger
  • Vi kommer på befaring og sørger for at din eiendom er tilstrekkelig skiltet

Kontakt oss


Har du behov for en avtale om borttauing på din private eiendom? Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål. Vi kommer også gjerne på befaring av ditt område. Du finner vår kontaktinformasjon her.


Vår telefon er bemannet 24 timer i døgnet. Du når oss på 63 95 15 37.Image
Image
Text


Vognvegen 22
2072 DalImage
Image
Rawhtml
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon